aiste gaidhlig air streapadh

Thu, Dec 22, 2005

Tha e gl?® mhath aiste G?†idhlig fhaicinn air nam Beantann Alba. Rach agus leugh e air-loine!

Aiste G?†idhlig bhon MCofS

comments powered by Disqus